Søger du et fleksibelt, fagligt og mangfoldigt studiemiljø? Så tag en STX på Frederiksberg. Er du klar til at studere, så er en STX på 2 år din hurtigste vej til drømmeuddannelsen. SU gennem hele forløbet. Uddannelser: 2 årig STX, HF enkeltfag, HF fagpakker, AVU, FVU.

Kontakt os nu

Praktisk info

Alt du behøver at vide som kursist på Frederiksberg VUC & STX

Praktisk info

SSO og EP

Større skriftlige opgaver og Eksamensprojekt på HF

Afhængigt af, hvordan du har sammensat din HF, vil du i løbet af din uddannelse skulle skrive en større skriftlig opgave (SSO) og et eksamensprojekt (EP). Her på siden kan du læse mere om de to slags opgaver og finde links til tilmelding. 

Hvad er SSO?

Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde en større skriftlig opgave - SSO. Du vælger selv, hvad du vil skrive om (emne) efter aftale med din(e) vejleder(e). Du kan skrive i ét eller to fag efter eget valg. Dog skal ét af fagene være på mindst B-niveau. 

SSO er en skriftlig opgave på 10-15 sider. Opgaven kan enten skrives i uge 43 eller uge 6.

Opgaven skrives på baggrund af en opgaveformulering, som din(e) vejleder(e) udarbejder til dig på baggrund af jeres vejledningsproces.

Selvom ugen skrives i en bestemt uge, så starter opgaveprocessen længe før opgaveugen. Her skal emnet afgrænses, du skal finde litteratur, læse op på emnet, holde vejledningssamtaler med din vejleder og begynde at skrive små udkast til afsnit.

Hvad er EP?

Eksamensprojektet (EP) er et projekt, hvor du skal udarbejde en synopsis, som omfatter to fag (på det højeste niveau du har haft faget). Din synopsis skal bruges som udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Du vælger selv emne i samråd med dine vejledere, og det er dig selv, som laver problemformuleringen.

En synopsis er en slags talepapir og ikke en sammenhængende opgavetekst. Du skal bruge synopsen som en disposition for det du vil sige til din fremlæggelse ved den mundtlige EP-eksamen. Lærer og censor bruger din synopsis til at få overblik over dit projekt og den røde tråd i din besvarelse. Synopsis er ikke en fuldstændig besvarelse af opgaven. Den kan ikke stå alene, og er blot udgangspunkt for dit oplæg og for den dialog du skal have med lærer og censor. Ved eksamen skal du således uddybe og forklare de punkter der er en del af synopsen. Synopsen er et krav for at gå til EP-eksamen, men det er din mundtlige præsentation du bliver bedømt på.

Synopsen fylder typisk 2-3 sider (eksklusiv litteraturliste og eventuelle bilag).

EP-eksamen varer 30 minutter inklusiv votering. Du skal starte eksamen med at fremlægge din synopsis på max 12 minutter.