Søger du et fleksibelt, fagligt og mangfoldigt studiemiljø? Så tag en STX på Frederiksberg. Er du klar til at studere, så er en STX på 2 år din hurtigste vej til drømmeuddannelsen. SU gennem hele forløbet. Uddannelser: 2 årig STX, HF enkeltfag, HF fagpakker, AVU, FVU.

Kontakt os nu

Praktisk info

Alt du behøver at vide som kursist på Frederiksberg VUC & STX

Praktisk info

Priser og betaling

Priser, betaling og tilbagebetaling

Deltagergebyr for undervisning 

Som kursist på Frederiksberg VUC & STX vil du i nogle tilfælde skulle betale et gebyr for at deltage i undervisningen. Betalingen for dit/dine fag sker i forbindelse med din tilmelding.  

HF 

Som kursist på HF skal du betale et gebyr for at deltage i undervisningen. Du finder priserne på de enkelte HF-fag i vores webshop her.

For de fag på HF, der indgår i en fagpakke eller en hel HF-eksamen, kan du søge om at få dit deltagergebyr tilbage. Nærmere information og ansøgningsskema findes længere nede på denne side.   

AVU

Som kursist på AVU skal du betale et gebyr for at deltage i undervisningen. Du finder priserne på de enkelte AVU-fag i vores webshop her

GSK

Hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen, er GSK-undervisningen gratis. Kommer du ud over denne tidsfrist, skal du betale 550 kr. pr. fag. 

SOF

Hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen, er undervisningen på SOF gratis. Kommer du ud over denne tidsfrist, skal du betale 550 kr. pr. fag. 

Selvstuderende

Som selvstuderende skal du følge skemaets differentierede priser for det respektive fag. 

Videregående uddannelse

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du kontakte studievejledningen for at få oplyst en pris på det/de fag, du ønsker at tilmelde dig. 

Efterløn/alderspension

Hvis du er på efterløn eller alderspension, skal du følge skemaets differentierede priser for det respektive fag, og derudover betale et gebyr på 750 kr.

Tilbagebetaling af deltagergebyr på HF

Deltagergebyret for fag, som indgår i en (bestået) fagpakke eller i en hel HF-eksamen, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis.

For at ansøge om tilbagebetaling af dit deltagergebyr skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema og indsende det på mail til ihy@frbvuc.dk.  

Ansøgningsskema

Fortrudt køb af uddannelse

Meddeler du Frederiksberg VUC & STX, at du har fortrudt dit køb af uddannelse inden holdstart, tilbagebetaler Frederiksberg VUC & STX det modtagne beløb, såfremt 1. undervisningsdag ikke er påbegyndt. Fortrydelsesfristen udløber på undervisningsforløbets 1. undervisningsdag.

Vær opmærksom på at SU, som er udbetalt med henvisning til de fag, som fortrydes, skal betales tilbage til SU-styrelsen.

Ungdomskort – transportgodtgørelse

Du har mulighed for at søge om ungdomskort, når du læser HF, STX, GSK, AVU eller FVU, og du har min. 23 lektioner à 45 min. pr. uge (17 lektioner pr. uge, hvis du har barn under 7 år, og 16 lektioner pr. uge hvis du læser GSK).

Du kan få Ungdomskort i den periode, du er studieaktiv samt i juli måned – også selv om din uddannelse afsluttes i juni måned. Der vil være en egenbetaling for Ungdomskortet pr. 30 dage. Kortet vil være gyldigt til alle zoner i det takstområde du bor i.

Du skal bruge NemID/MitID for at søge om Ungdomskort. Du skal søge på: www.ungdomskort.dk (trin 1). Når din ansøgning er godkendt, skal du selv bestille og betale dine kort på www.ungdomskort.dk (trin 2).

Læs mere på ungdomskort.dk
Yderligere spørgsmål om ungdomskortet? Henvend dig Administrationen.