Søger du et fleksibelt, fagligt og mangfoldigt studiemiljø? Så tag en STX på Frederiksberg. Er du klar til at studere, så er en STX på 2 år din hurtigste vej til drømmeuddannelsen. SU gennem hele forløbet. Uddannelser: 2 årig STX, HF enkeltfag, HF fagpakker, AVU, FVU.

Kontakt os nu

Praktisk info

Alt du behøver at vide som kursist på Frederiksberg VUC & STX

Praktisk info

Eksamen

Her finder du de overordnede regler for eksaminer på Frederiksberg VUC & STX

Alle eksaminer afholdes med fysisk fremmøde på Frederiksberg VUC & STX. Du får nærmere information omkring eksamensform mv. for det enkelte fag af din underviser.
De gældende regler for eksamen findes på intranettet på Edaptio.

Generelt om eksamen

Regler i forbindelse med eksamen

Læs mere

Tilmelding til prøver

Tilmeldingsfrister

Læs mere

Betingelse for deltagelse i prøver

Info om betingelse for deltagelse i prøver

Læs mere

Brug af computer til skriftlig eksamen

Vigtig info om brug af computer til skriftlig eksamen

Læs mere

Brug af mobiltelefoner

Regler for brug af mobiltelefon under eksamen 

Læs mere

Rettidig mødetid til de skriftlige prøver

Vigtig info om rettidig mødetid ved skriftlige prøver

Læs mere

Sygdom eller udeblivelse

Konsekvenser ved sygdom eller udeblivelse

Læs mere

Definition af, hvornår en prøve er begyndt.

Konsekvenser af at komme for sent

læs mere

Tilladte hjælpemidler

Hvilke hjælpemidler må jeg benytte til eksamen?

Læs mere

Adgang til internettet

Må jeg bruge internettet til min prøve?

Læs mere

ExamCookie ved skriftlig prøve/eksamen

For at forebygge snyd ved skriftlige prøver skal alle kursister på HF og STX benytte ExamCookie.

Læs mere

Snyd

Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp 

Læs mere

Klager

Klageprocedurer og klagefrister

Læs mere

Karakterer

Om karakterfastsættelse og offentliggørelse af karakterer

Læs mere

Dispensationer

Information om dispensationer

Læs mere