Kontakt os nu

Engelsk

Læs engelsk hos os!

Menu -

Alle sprog

Engelsk

Hos os kan du læse engelsk på både C, B og A-niveau.

Når du arbejder med engelsk på C-niveau er der særligt fokus på mundtlighed. Det betyder, at du får talt rigtig meget engelsk i timerne. Vi arbejder med samtaleøvelser, og du træner især evnen til at undersøge og diskutere emner, som tager udgangspunkt i materialer fra engelsktalende lande. I løbet af kurset vænner du dig til at læse tekster af forskellig længde og du introduceres for analytiske metoder og begreber, som du kan bruge på de næste niveauer. Vi arbejder også med sprogbeskrivelse, hvilket vil sige, at vi snakker om grammatikken og hvordan sprogets betydning er i de tekster, vi arbejder med.

Når du begynder på B-niveauet, går du i dybden med det talte sprog, men også det skriftlige engelske kommer i spil. Du gennemgår forskellige emner, som typisk inddrager både skønlitteratur, sagprosa, film og andre typer materialer. I løbet af kurset læser du desuden et længere værk, som du arbejder med at analysere i timerne sammen med de andre kursister.

I kurset på A-niveau fordyber du dig i en række forskellige emner og lærer at arbejde systematisk med dit eget skriftlige og mundtlige engelske. Vi kommer ind på den engelsksprogede litteraturhistorie, og vi læser og analyserer uddrag af Shakespeares værker. Derudover arbejder vi med kultur, historie og samfundsforhold i forskellige dele af den engelsksprogede verden. På kurset læser du et eller flere længere værker og øver dig i at analysere dem selvstændigt. Gennem det skriftlige arbejde får du en rutine i at skrive længere tekster på engelsk. 

Kontakt studievejledningen

Telefon (kl. 10-14): 38 15 85 25

Mail: hfv@frbvuc.dk

Kontakt skolen

Du kan ringe til os på telefon 38 15 85 00
på hverdage i tidsrummet 08:00 - 15:00.
Obs: på fredage lukker telefonen kl. 13.

Du kan fortsat sende mails til hovedpostkassen på post@frbvuc.dk