VEU

tilbud til virksomheder

Vi tilbyder opkvalificerende efter- og videreuddannelsesforløb til både offentlige og private virksomheder.


Skal vi efteruddanne jeres medarbejdere?

Vi tilbyder opkvalificering- og efteruddannelse af jeres medarbejdere – både på offentlige og private virksomheder.
Vi bistår med information og vejledning vedr. efteruddannelse og lønrefusion til jeres medarbejdere.
Vi samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og virksomheder.
Vi kan tilbyde undervisning fra basalt til gymnasialt niveau.
Vi kan tilbyde undervisning når, og hvor det passer jer.
Vi kan tilbyde forløb for den enkelte medarbejder eller for en større medarbejdergruppe.
For øjeblikket har vi særligt fokus på: ”FVU-digital” –  grundlæggende it-færdigheder hos medarbejderne

Kontakt konsulent Anni Nielsen
Telefon: 60 16 76 25
Mail: abr@frbvuc.dk