Trivsel og sundhed i fokus

AVU HF STX

Her på skolen gør vi meget ud af, at undervisningen og det gode faglige miljø ikke skal stå alene. Der skal selvfølgelig også være fokus på kursisternes trivsel og sundhed. Derfor er vi glade for vores samarbejde med Frederiksberg kommunes Sundhedscenter, der i skrivende stund har udmøntet sig i to initiativer; en trivselsworkshop for vores STX og AVU kursister samt tilbuddet ’Samtaler om sundhed’ for vores HF kursister. Trivselsworkshoppen gav konkrete inputs til arbejdet med det sociale fællesskab, hvor ‘Samtaler om sundhed’ er baseret på individuelle samtaler om de tanker og udfordringer, der optager vores kursister.