Kontakt os nu

Studieliv

Alt det praktiske du bør vide

Menu -

Studieliv

Studie- og samværsregler

Regler og strategier for et godt studiemiljø

Alle kursister på skolen er omfattet af skolens studie- og ordensregler. Studiereglerne består af  retningslinjer om studieaktivitet og mødepligt. Samværsreglerne handler om de krav skolen stiller for, at vi kan have en rar skole, både hvad angår lokalernes tilstand, men også hvad angår de menneskelige relationer mellem kursisterne.

Da skolen har forskellige typer af uddannelser, vil der være forskel på kravene til studieaktivitet og de sanktionsmuligheder, der hører til manglende studieaktivitet, men de fælles studie- og samværsreglerne er ens for alle på skolen. Ligeledes har skolen formulereret en antimobbepolitik. Du kan læse vores regler og politikker her:

Sådan deltager du i virtuel undervisning

Skolens almindelige studie- og samværsregler gælder også i den virtuelle undervisning. Det er skolen, som sætter rammerne for undervisningens afvikling – det gælder også den digitale undervisning.

  • Du skal være logget på den platform hvor undervisningen foregår (typisk Teams og Edaptio)
  • Du skal have tændt dit kamera. I løbet af undervisningsmodulet kan læreren give besked om, at du kan slukke dit kamera. Det kan fx være, når du selv skal sidde og læse en tekst eller løse en opgave. Det er dit eget ansvar, at dit digitale udstyr er i orden, herunder kamera til din bærbare, tablet eller PC. Du kan evt. benytte kameraet på din mobiltelefon.
  • Du skal være klar til at modtage undervisning, på samme måde som når du deltager i undervisning på skolen
  • Du skal løse de opgaver du bliver stillet, deltage i gruppearbejde mv. som læreren organisere i undervisningen.
  • De almindelige regler fra skolens studie- og samværsregler om adfærd i undervisningen gælder også i den virtuelle undervisning. Du skal følge lærerens anvisninger, udvise respekt for andre og for fællesskabet.
  • Du må ikke optage eller tage screenshots af andre i den virtuelle undervisning.
  • Hvis du ikke følger disse retningslinjer fra skolen, kan du anses for fraværende i det pågældende modul.