Kontakt os nu

Studieliv

Alt det praktiske du bør vide

Menu -

Studieliv

Ny kursist

Velkommen til Frederiksberg VUC & STX

Specialpædagogisk støtte SPS 

Har du særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det svært at gennemføre din uddannelse? Så kan vi hjælpe dig med at søge specialpædagogisk støtte. 

Hvem kan søge SPS?

Kursister med følgende udfordringer kan ansøge om støtte:

Ordblindhed - henvend dig via obu@frbvuc.dk
Døve eller hørehæmmede
Psykiske vanskeligheder (depression, ADHD, med mere)
Blinde eller svagsynede

Hvad 

Du kan få støtte til studiestøttetimer og herudover IT-hjælpemidler, specialstole eller andet til indlæring, strategisk læseforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Støttebehovet skal være dokumenteret.

Hvordan

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en erklæring, om at du er kursist på Frederiksberg VUC & STX og har et støttebehov.

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal den medbringes til samtalen. Dokumentationen skal være lægeligt dokumenteret. Vejlederen vil afdække, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til dig. Herefter udarbejdes nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.

Inden du taler med vejlederen, bør du overveje:

  • Hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
  • Hvorfor du mener, at du ikke kan det
  • Hvilken støtte, der vil bringe dig videre og aflaste problemet

Ønsker du at ansøge om specialpædagogisk støtte, henvender du dig til studievejledningen, der er ansvarlig for ansøgning af SPS-støtten. Støtten søges typisk for et halvt år ad gangen.

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere om specialpædagogisk støtte på spsu.dk