Kontakt os nu

Studieliv

Alt det praktiske du bør vide

Menu -

Studieliv

Økonomi og SU

SU, SVU, Ungdomskort, deltagergebyr mv.

Spørgsmål til SU eller SVU?

SU-vejlederne træffes mandag til torsdag i receptionen eller telefonisk
kl. 10:30-12:00 24495169.

Fredag er der lukket for henvendelse i SU-vejledningen.

Du kan sende mail til SU-vejlederne på su@frbvuc.dk.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Når du går på STX, HF, HF e-learning eller AVU, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er over 18 år og er fuldtidsstuderende. At være fuldtidsstuderende betyder, at du skal have min. 23 lektioner á 45 min. ugentligt. Derudover kan du få rabat på den daglige transport til og fra skole. Støtten er betinget af, at reglerne om studieaktivitet overholdes. Hvis du læser Gymnasial Supplering (GSK) skal du forhøre dig om dine muligheder for SU i studievejledningen.

Du skal bruge NemID for at søge. Ansøgningen skal udfyldes via www.su.dk, hvor du også kan læse mere om reglerne for ordningerne.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Fuldtidsstuderende over 25 år kan i visse tilfælde få SVU. For at få SVU skal du have arbejdet i en bestemt periode og være fyldt 25 år. Se uddybende regler på www.svu.dk. Søg i god tid – der kan være op til 4 ugers behandlingstid.

Ungdomskort – transportgodtgørelse

Du har mulighed for at søge om ungdomskort, når du læser HF, STK, GSK, AVU eller FVU, og du har min. 23 lektioner à 45 min. pr. uge (17 lektioner pr. uge, hvis du har barn under 7 år, og 16 lektioner pr. uge hvis du læser GSK).

Du kan få Ungdomskort i den periode, du er studieaktiv samt i juli måned – også selv om din uddannelse afsluttes i juni måned. Der vil være en egenbetaling for Ungdomskortet pr. 30 dage. Kortet vil være gyldigt til alle zoner i det takstområde du bor i.

Du skal bruge NemID for at søge om Ungdomskort. Du skal søge på: www.ungdomskort.dk (trin 1). Når din ansøgning er godkendt, skal du selv bestille og betale dine kort på www.ungdomskort.dk (trin 2).

Læs mere på ungdomskort.dk
Yderligere spørgsmål om ungdomskortet? Henvend dig Administrationen.

Du betaler et gebyr for at gå på HF & AVU:

HF & Enkeltfag

• Billedkunst • Biologi • Dans • Dansk • Design og arkitektur • Dramatik • Engelsk • Fransk • Fysik • Geografi • Historie • Idræt • Kemi • Matematik • Mediefag • Musik • Naturgeografi • Psykologi • Religion • Samfundsfag • Tysk

Almindelig pris: 550 kr.-

Alle øvrige fag: 1400 kr.-

AVU

• Dansk • Dansk som andet sprog • Engelsk • Matematik • Naturvidenskab • Historie • Samfundsfag

Almindelig pris: 130 kr.-

Alle øvrige fag (IT): 1330 kr.-

GSK - gratis 

Obs! Hvis din studentereksamen er ældre end 2 år og 3 måneder:

Almindelig pris: 550 kr.- pr. fag. 

SOF - gratis

Obs! Hvis din HF-eksamen er ældre end 2 år og 3 måneder:

Almindelig pris: 550 kr.- pr. fag. 

Selvstuderende

Følger skemaets differentierede priser for det respektive fag

Efterløn/alderspension

Følger skemaets differentierede priser for det respektive fag + 750 kr.

Videregående uddannelse

Kontakt studievejledningen for at få oplyst en pris.

Fortrudt køb af uddannelse

Meddeler du Frederiksberg VUC&STX, at du har fortrudt dit køb af uddannelse inden holdstart, tilbagebetaler Frederiksberg VUC&STX det modtagne beløb, såfremt 1. undervisningsdag ikke er påbegyndt. Fortrydelsesfristen udløber på undervisningsforløbets 1. undervisningsdag.

 Vær opmærksom på at SU, som er udbetalt med henvisning til de fag, som fortrydes, skal betales tilbage til SU-styrelsen.

Tilbagebetaling af deltagergebyr

Deltagergebyret for fag, som indgår i en fagpakke eller i en hel HF-eksamen, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis. Ansøgning om tilbagebetaling af deltagergebyr findes nedenfor. 

Ansøgningen sendes til ihy@frbvuc.dk. 

Ansøgningsskema