Studieliv

Alt det praktiske du bør vide

Studieliv

Alt det praktiske du bør vide

Studieliv

Alt det praktiske du bør vide

Ny kursist

Studiekort, bogdepot,
ungdomskort, IT, kort

Din økonomi

SU, SVU, Ungdomskort mv. – deltagerbetaling tilbage

Studievejledning

Få vejledning til dit studieforløb

Studie- og samværsregler

Socialt miljø

Hvad sker der på skolen

Eksamen

IT-vejledning

Studiecenter og lektiehjælp

Bogdepot

Kantine

Persondata

Transport, parkering og kort

STX

Informationer og vigtige datoer

HF

Informationer og vigtige datoer

AVU

Informationer og vigtige datoer

Ny kursist

Hvad er godt at vide?

Studiekort
Der kan bestilles studiekort i Bogdepotet på 1. sal – lokale F-105.

Ungdomskort
Læs mere om, hvordan du får lavet ungdomskort her.

Økonomi
Læs om SU, SVU og lignende her.

Få et skab
Så har du et sikkert sted til telefon, Ipad, computer – og dine tunge bøger og tasker. Book skab på www.mylocker.dk. Det koster 25,- om måneden. Skabene står på 1. sal på Falstersvej.

Sådan finder du os
Kort

IT-login
Når du er tilmeldt et hold, får du en SMS med dit UNI-login-brugernavn og en midlertidig kode. Det er vigtigt, at du ændrer koden på https://fv.ums.itcfyn.dk/UMSLogin/ForgotPassword.aspx.

IT-udstyr
Ved optagelse på stx/hf-enkeltfag, hf-pakker og GSK forventes det, at du selv medbringer computer/tablet, da det er en forudsætning for undervisningen og opgaveaflevering. Til alle skriftlige prøver skal du benytte en computer. Skolen stiller netværk og forskelligt software til rådighed.
Meget mere om IT her.

Udlevering af bøger
Læs mere om bogdepot her.

Din økonomi

SU, SVU, Ungdomskort mv. – deltagerbetaling tilbage

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Når du går på STX, HF, HF e-learning, AVU og FVU kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er over 18 år og er fuldtidsstuderende, dvs. har min. 23 lektioner á 45 min. ugentligt.
Derudover kan du få rabat på den daglige transport.
Støtten er betinget af, at reglerne om studieaktivitet overholdes.
SU til Gymnasial Supplering (GSK)
Det er muligt at modtage SU til komprimerede forløb på GSK. Hør om dine muligheder i studievejledningen på skolen.

Se mere om regler og takster for SU

Du skal søge SU via www.su.dk og bruge din NemID.

Læs mere om reglerne for ordningerne på:
www.su.dk – Statens Uddannelsesstøtte

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Fuldtidsstuderende over 25 år kan i visse tilfælde få SVU For at få SVU skal du have arbejdet i en bestemt periode og være fyldt 25 år.
Se uddybende regler på www.svu.dk.
Søg i god tid – der kan være op til 4 ugers behandlingstid.


Yderligere information

Har du yderligere spørgsmål om SU og SVU, kan du henvende dig personligt eller pr. mail:
SU Falstersvej: Administrationen i stuen
SU Lindevangs Alle: Administrationen på 4. sal
Mail: su@vuf.nu

Træffetid:
Alle dage fra 10.30 – 12.00
Personlig henvendelse i receptionen el. på telefon 38158500

Ungdomskort – transportgodtgørelse

Du har mulighed for at søge om Ungdomskort, når du læser HF, STK, GSK, AVU eller FVU på VUF, og du har min. 23 lektioner à 45 min. pr. uge (17 lektioner pr. uge, hvis du har barn under 7 år, og 16 lektioner pr. uge hvis du læser GSK).

Du kan få Ungdomskort i den periode, du er studieaktiv samt i juli måned – også selv om din uddannelse afsluttes i juni måned. Der vil være en egenbetaling for Ungdomskortet pr. 30 dage – spørg efter aktuel takst på skolen. Kortet vil være gyldigt til alle zoner i det takstområde du bor i.

Du skal bruge NemID for at søge om Ungdomskort. Du skal søge på: www.ungdomskort.dk (trin 1). Når din ansøgning er godkendt, skal du selv bestille og betale dine kort på www.ungdomskort.dk (trin 2).

Dit ungdomskort vil tidligst være gyldigt 14 dage efter at du har søgt.
Yderligere spørgsmål om ungdomskortet: Administrationen i stuen (Jette Klein Nilsen, jkn@vuf.nu).

Du betaler et gebyr for at gå på HF og AVU

HFBilledkunst
Biologi
Dans
Dansk
Design og arkitektur
Dramatik
Engelsk
Fransk
Fysik
Geografi
Historie
Idræt
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Tysk
550,-Alle øvrige fag
1400,-
AVUDansk
Dansk som andet sprog basis D
Engelsk
Matematik
Naturvidenskab
Historie
Samfundsfag
Tysk
Fransk
120,-Alle øvrige fag
1230,-
GSK
såfremt din uddannelse er ældre end 2 år
550,-
SelvstuderendeFølger skemaets differentierede priser for det respektive fag
Efterløn/alderspensionFølger skemaets differentierede priser for det respektive fag + 750 kr.
Videregående uddannelseKontakt studievejledningen for at få oplyst en pris.

Deltagergebyret for fag, som indgår i en fagpakke eller i en hel HF-eksamen, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis.

Læs om betaling af kursistgebyr

Ansøgning om tilbagebetaling af gebyr

Studievejledning

Når du har brug for hjælp

I studievejledningen kan du få hjælp til, hvordan du bedst kommer videre med din uddannelse. Vi har både AVU/FVU og HF/STX vejledere, du kan få en samtale hos. Vi kan hjælpe med at sammensætte et uddannelsestilbud til dig.
Når du er i gang, så er vi gode til at hjælpe med vejledning om studieteknik, så du bliver i stand til at komme godt igennem dit studie. Hvis du støder på vanskeligheder, er vi altid klar med et lyttende øre, så du kan få lettet dit hjerte og vi i fællesskab kan prøve at finde løsninger.
Vi samarbejder med lærere, teams og ledelse, så det er altid en god ide at tale med en vejleder, hvis du er i tvivl om noget, der vedrører dit studie.

Studievejledningen HF/STX

Adresse:
Falstersvej 3 – 5

Åbningstider:
Mandag 10.00 – 14.30
Tirsdag 10.00 – 14.30
Onsdag 9.00 – 14.30
Torsdag 10.00 – 14.00
Fredag 9:30 – 14.00

Mail: hfogstx-vejledning@vuf.nu
Telefon: 3815 8524 / 3815 8525

Telefontider:
Mandag 9.00 – 10.00
Tirsdag 14.30 – 15.30
Onsdag 8.00 – 10.00
Torsdag 9.00 – 10.00 og 14.00 – 15.30
Fredag 14.00 – 15.00

Studievejledningen AVU/FVU

Adresse:
Falstersvej 3 – 5

Åbningstider og telefontider:
Mandag 9.00 – 11.30 og 12.00 – 14.30
Tirsdag 9.30 – 12.00
Onsdag 9.00 – 11.30 og 12.00 – 14.30
Torsdag 9.30 – 12.00
Fredag 9.00 – 11.30 og 12.00 – 14.30

Mail: avu-vejledning@vuf.nu
Telefon: 3815 8523

Book en tid i vores studievejledning

stil spørgsmål – få svar

Studie- og samværsregler

og andre regler…

Alle kursister på skolen er omfattet af skolens studie- og ordensregler. Studiereglerne består af  retningslinjer om studieaktivitet og mødepligt. Samværsreglerne handler om de krav skolen stiller for, at vi kan have en rar skole, både hvad angår lokalernes tilstand, men også hvad angår de menneskelige relationer mellem kursisterne.

Da skolen har forskellige typer af uddannelser, vil der være forskel på kravene til studieaktivitet og de sanktionsmuligheder, der hører til manglende studieaktivitet, men de fælles studie- og samværsreglerne er ens for alle på skolen. Ligeledes har skolen formulereret en antimobbepolitik. Du kan læse vores regler og politikker her:

Studie og samværsregler 2017

Regler fravær HF&STX

Regler fravær AVU

Antimobbestrategi 2018

Socialt miljø

Hvad sker der på skolen?

Studiemiljø:
Der er mange gode muligheder for at sidde på skolen og arbejde. Vi har både faciliteter, hvor du kan sidde i grupper og arbejde og der er områder, hvor du kan sidde og forberede dig.

Kursistråd:
Skolen har et kursistråd, hvor du kan være aktiv.
Læs mere om kursistråd her

Arrangementer:
Cafeudvalget arrangerer jævnligt fredagscaféer, hvor du kan møde dine medkursister.

Eksamen

Hvad skal du vide om eksamen?

Der gælder for eksamensområdet en lang række regler. Du kan læse mere om eksamensområdet her:

Du kan ligeledes finde en række vejledninger i forbindelse med SSO, SRP og øvrige opgaver under de enkelte uddannelser.

Ansøgningsskemaer vedrørende forlænget tid til prøver/eksamen HF/STX/GSK

Ansøgningsfrist HF/STX/GSK:
Vintereksamen: 1. oktober
Terminsprøver/prøveeksaminer og sommereksaminer: 1. februar

Læs guiden til udfyldning af skemaet, udfyld ansøgningsskemaet elektronisk, og send det til den på skemaet angivne e-mailadresse.

Guide

til udfyldning af dispensationsansøgning

Ansøgningsskema

vedr. psykiske forhold

Ansøgningsskema

vedr. synsnedsættelse

Ansøgningsskema

vedr. fysiske forhold

Ansøgningsskema

vedr. hørenedsættelse

Ansøgningsskema

vedr. ordblindhed

IT-vejledning

Har du brug for hjælp til IT – så se her

PIXI om IT på skolen

Her kan du bl.a læse hvordan du får dit uni-login (brugernavn og adgangskode), kommer på skolens netværk, logger på ludusweb mm.

Glemt adgangskode eller brugernavn?

Hvis du ikke kender dit brugernavn og/eller adgangskode (= dit UNI-login) eller har glemt det, skal du
SMS’e teksten kodeord til
2337 4312
Som svar får du dit brugernavn og en midlertidig adgangskode, som du selv skal ændre.
Når du har ændret koden, kan der gå op til 30 min, før kodeordet er registreret. Herefter har du adgang til alle systemer med det nye kodeord.

Diverse tjenester

Dit Uni-Login giver adgang til en række tjenester:
Infomedia (Artikler fra danske aviser. Lige til at printe ud)
Faktalink (Overskuelige artikler om komplekse og aktuelle problemstillinger)
Forfatterweb (Over 400 forfatteres liv og værker)
Filmcentralen (tidligere Filmstriben) – se film på din computer
Ordbogen.com – få Ordbogen på din personlige computer (også hjemme)
CD-ord og IntoWords – få CD-ord og IntoWords på din personlige computer (også hjemme)
RestudyGyldendals ordbøger

Installationsfiler til diverse programmer


Maple, Loggerpro, Marvinsketch mv. kan hentes

IT-vejledning


På it-vejledernes hjemmeside finder du:
– vejledninger til brug af programmer, tjenester og udstyr
– adgangskoder til diverse tjenester
– inspirationsmateriale til pædagogisk brug af it i undervisningen
– information om gratis programmer, der kan anvendes i undervisningen og forberedelsen heraf
…og meget mere

IT-vejledere på skolen:
Tina Haahr Andersen
Michael Møller Frederiksen

Kontaktes via mail: itv@vuf.nu

IT-systemerne på skolen

Her kan du læse om de forskellige it-systemer vi benytter på skolen
LUDUS Web
– LUDUS Web er systemet hvor der skrives lektier, føres fravær, og  laves undervisningsbeskrivelse. Her kan man også finde skema for alle undervisere og kursister.
Edaptio
I Edaptio har du adgang til dokumenter, undervisningsforløb og – materiale, som din lærer måtte have lagt til dig. Hvert hold har et ”rum” i Edaptio, som kun holdets lærer og kursister har adgang til. Edaptio er et nyt system, som på sigt skal erstatte Fronter.
Office365
– Du kan helt gratis downloade den nyeste version af Microsofts office pakke (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) til din egen computer
– I dit OneDrive har du ubegrænset plads til at gemme dine dokumenter mv. Og du har mulighed for at dele dokumenter med andre.
– Du har adgang til en personlig studiemail i Office365
Log ind med [dit unilogin]@edu.vuf.nu og dit kodeord til unilogin.

Studiecenter og lektiehjælp

I studiecenteret kan du sidde i ro og fred og forberede dig. Du kan få hjælp til dine lektier i lektieværkstedet, som ligger samme sted.

Vi giver lektiehjælp i eksempelvis matematik, DSA, dansk, engelsk og fysik. Lektiehjælpen ligger typisk i tidsrummet fra 14-17. Man kan på forsiden i ludus finde skema for lektiehjælp.


LEKTIECAFÉ EFTERÅR 2019

MANDAG F-101 (bagest i Kantinen)
15:00-17:30: Lektiehjælp for hf/stx Engelsk-Dansk (Anders Daugaard – kun lige uger)
15:00-17:30: Lektiehjælp for hf/stx Matematik-Fysik (Mette Grage – den ene uge)
15:00-17:30: Lektiehjælp for hf/stx Matematik-Dansk (Lene Lecker – den anden uge)

TIRSDAG F-101 (bagest i Kantinen)
12:00-14:30: Lektiehjælp for hf/stx Engelsk-Dansk (Anders Daugaard – kun ulige uger)
15:00-17:30: Lektiehjælp for hf/stx Matematik-Fysik (Stig Fabricius – ikke okt-nov)
15:00-17:30: Lektiehjælp for hf/stx Matematik-Kemi (Inge Colliander Petersen – okt-nov)

ONSDAG F-101 (bagest i Kantinen/lokale K-4)
15:00-17:30: Lektiehjælp for hf/stx Matematik-Erhvervsøkonomi (Nattalie Møller– lige uger)
15:00-17:30: Lektiehjælp for hf/stx Matematik-Religion (Karina Søgaard – ulige uger)
15:00-17:30: Lektiehjælp for hf/stx Kemi-Fysik (Max Nielsen) – i lokale K-4 (parfumefrit)!

Bogdepot

Hvor henter jeg mine bøger?

Skolens bogdepot ligger på Falstersvej 3-5, på 1. sal i lokale 105, hvor bøger til HF-, STX-, AVU-, FVU- og OBU-undervisningen ud- og afleveres!

Åbningstider:
Mandag: 10 – 15
Tirsdag: 10 – 15
Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 10 – 15
Fredag: Lukket

Bogdepotet kan kontaktes på bogdepot@vuf.nu

I Bogdepotet arbejder Mathias Lystbæk Hansen, samt et antal studentermedhjælpere.

HUSK! at du ikke kan afhente bøger til din undervisning før din lærer har bekræftet, at bøgerne ligger klar til afhentning.

Uden for bemandet åbningstid kan bøger afleveres i afleveringskassen ude foran bogdepotet, men husk!
Hvis ikke du vedlægger en udfyldt afleveringsseddel sammen med bogen/bøgerne ved vi ikke hvem den tilhører, og vi kan derfor ikke registre, at den er afleveret – du vil derfor blive afkrævet erstatning.

Bemærk at bøger hjemkaldes via digital post – husk derfor at holde øje med din E-boks.

Kantine

Besøg Café Kaktus

På første sal finder du Café Kaktus. Kantinen bestyres af Charlotte, som laver frisk mad til dig hver dag! Se ugens menu på tavlen i kantinen.

Du kan købe morgenmad, kaffe, the, sandwich, varme retter og meget andet.

Persondata

Hvordan sikrer skolen mine data?

 • Formål med behandlingen af dine personoplysninger Frederiksberg VUC & STX behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  Hvis du er kursist eller kommende kursist på Frederiksberg VUC & STX bruger vi dine personoplysninger til at administrere dit undervisningsforløb på skolen. Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i hht. love og bekendtgørelse, der er gældende inden for de områder vi gennemfører uddannelse indenfor.
 • Kategorier af personoplysninger
  Langt de fleste oplysninger om dig vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv, men kan også være tilgået skolen via din kommune eller UU-center eller andre offentlige institutioner.
  Frederiksberg VUC & STX behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  Stamoplysninger, som navn, bopælsadresse, cpr-nummer, telefonnummer, mailadresse m.v.
  Oplysninger om din deltagerbetaling, såfremt der er krav om betaling
  Din SU, såfremt du søger SU
  Dit fremmøde
  Dit studieforløb
  Dine eksamensresultater
  M.v.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
  Skolen videregiver eller overlader dine personoplysninger til
  følgende modtagere:
  Undervisningsministeriet, SU-styrelsen, såfremt du søger SU, din kommune, såfremt du er henvist hertil af denne og andre offentlige myndigheder som vi skal afgive oplysninger til som følge af de love og regler, som vi arbejder efter.
 • Opbevaring af dine personoplysninger
  Skolen kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at vi ikke opbevarer dine personoplysninger længere end det umiddelbart er nødvendigt for at kunne administrere dit undervisningsforløb i hht. de love og bekendtgørelser, som vi arbejder efter.
 • Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til den lokale DPO:
  Gitte Törnkvist
  Direkte tlf.nr.: 38158513
  Mailadr.: git@vuf.nu
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 • Ret til sletning
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger

Transport, parkering og kort

Hvordan finder jeg skolen?

Bus 4A og 2A går lige til døren.
Metrostationerne Frederiksberg, Fasanvej og Aksel Møllers Have ligger tæt på skolen.


På Frederiksberg kan du parkere gratis i to timer. Herefter betaler du for parkering. Læs mere her.

Se placering af skolen på kort her.