Realkompetencevurdering (IKV)

På Frederiksberg VUC & STX tilbyder vi en individuel kompetencevurdering (IKV). Vurderingen omfatter samtlige kompetencer, som er opnået inden for og uden for det formelle uddannelsessystem. Vurderingen bruges til at bestemme, om et realkompetencebevis – der sidestilles med et almindeligt eksamensbevis – kan udstedes. Læs mere om IKV i denne vejledning. 


HVAD ER EN REALKOMPETENCEVURDERING (IKV)?

Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uafhængigt af hvor og hvordan de er opnået.  

Realkompetencer kan fx være opnået: 

  • I arbejdslivet, i fritiden og gennem uddannelse 
  • Gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • Gennem deltagelse i foreningslivet 
  • Som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation 
  • Gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse 

HVORDAN KAN JEG FÅ EN REALKOMPETENCEVURDERING (IKV)?

Allerførst skal du sikre dig, at Frederiksberg VUC & STX er dit nærmeste VUC. Er du i tvivl om, hvilken VUC du tilhører, kan du se mere på http://vuc.dk/kort/

Når du har fundet den nærmeste VUC, skal du udfylde et ansøgningsskema. Linket til dette skema findes her nedenfor under “Hvordan foregår en IKV?”.

HVORDAN FOREGÅR EN IKV?

En individuel kompetencevurdering skal anbefales af en vejleder. Vurderingen kræver, at du som ansøger indsamler relevant dokumentation for kompetencer, som du har opnået inden for eller uden for det formelle uddannelsessystem. Det kunne f.eks. være gennem arbejde, højskole, ophold i udlandet o.lign. Kompetencerne skal opfylde de faglige mål, der er tilsvarende eksempelvis et gymnasialt fag.

Herefter vil en faglærer vurdere, i hvilket omfang der kan udstedes et IKV-bevis på grundlag af dine dokumenterede kompetencer. Det kan også være nødvendigt at teste i specifikke kompetencer.

En IKV kan tage mellem én til flere uger, og er gratis.

Har du spørgsmål til den individuelle kompetencevurdering, kan du kontakte Gro Hansen på GLH@frbvuc.dk

Udfyld ansøgningsskema

Ønsker du at klage?

Klage over afgørelser om anerkendelse af kompetence i forbindelse med individuel kompetencevurdering kan for så vidt angår den faglige vurdering, indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagen kan indbringes af den, afgørelsen vedrører, inden 4 uger efter at klager har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Hvis institutionen fastholder afgørelsen, sender institutionen klagen til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse.