OBU

Ordblindeundervisning

Har du svært ved at stave, skrive
eller læse?

Måske skyldes det ordblindhed.

På Frederiksberg VUC & STX kan du blive testet for ordblindhed og få undervisning på små hold i en tryg stemning.

Undervisningen er altid individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i dine behov og ønsker.

Vi hjælper dig med at blive bedre til at læse og skrive i forbindelse med dit studie eller job. Eller i din hverdag, så du fx kan læse historier op for dine børn eller hjælpe dem med lektierne.


Du får træning i at bruge it-hjælpemidler til at læse og skrive på engelsk.

Du kan også få hjælp til at ansøge om it-hjælpemidler og undervisning i at anvende dem.

Ordblindeundervisning er gratis og er et tilbud til alle med ordblindhed, der er færdige med folkeskolen.

Undervisningen giver dig mulighed for at komme videre i dit liv med uddannelse, job – eller det du brænder for!

Jeg gruede for at komme tilbage på skolebænken. Det viste sig at blive en meget positiv oplevelse. Da de andre kursister er i samme båd, kan vi alle deltage på lige fod.

Undervisning

Vi tilbyder dig undervisning i:

• Læse- og skrivestrategier, så du lærer at blive bedre til at læse og skrive
• Opmærksomhed på skriftsprogets opbygning (sproglyde, ords bøjninger m.m.)
• Staveregler og grammatik
• Opbygning og udvidelse af dit ordforråd
• Brug af it-hjælpemidler (se nedenfor)

I undervisningen indgår rådgivning og vejledning i forbindelse med job og uddannelse.

IT-hjælpemidler

Som ordblind kan du få gavn af IT-hjælpemidler, der kan læse tekster op for dig og hjælpe dig med at stave.

IT-hjælpemidlerne kan være samlet i en “it-rygsæk”, som kan søges forskellige steder. Det afhænger af din situation, om du skal søge IT-hjælpemidler gennem din uddannelse, din kommune eller dit jobcenter. 

Vi kan rådgive dig om, hvordan du søger.