Søger du et fleksibelt, fagligt og mangfoldigt studiemiljø? Så tag en STX på Frederiksberg. Er du klar til at studere, så er en STX på 2 år din hurtigste vej til drømmeuddannelsen. SU gennem hele forløbet. Uddannelser: 2 årig STX, HF enkeltfag, HF fagpakker, AVU, FVU.

Kontakt os nu

Om skolen

Alt om Frederiksberg VUC & STX

Om skolen

Skolens organisering

Bestyrelsen

Få overblik over skolens bestyrelse

Frederiksberg VUC & STX er en selvejende uddannelsesinstitution med en bestyrelse. Du kan læse bestyrelsens vedtægter her.

Vores bestyrelse består af to medarbejderrepræsentanter, to repræsentanter fra kursistrådet og seks eksterne repræsentanter:

Interne medlemmer

Isabella Dahlberg - medarbejderrepræsentant

Siham El Haddad - medarbejderrepræsentant

Johan Schmidt - Forperson, kursistrådet 

Alexander Garde - Næstforperson, kursistrådet 

Eksterne medlemmer

Bestyrelsesforperson Anders Mørk Hansen – Administrerende direktør for Diakonissenstiftelsen. Udpeget ved selvsupplering.


Næstforperson Kristian Beyer – Chef for Kommunikation og Forretningssupport, Frederiksberg Forsyning. Udpeget af Dansk industri. 

Kirsten Flagstad – Gymnasiedirektør TEC Frederiksberg. Udpeget af danske erhvervsskoler

Henrik Vinter Odgaard – Vicedirektør Københavns Professionshøjskole. Udpeget af Rektorkollegiet Danske Universiteter og Rektorkollegiet Danske Professionshøjskoler

Sabrina Louise Christiansen - Kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg (Ø). Udpeget af Kommunalbestyrelserne i regionen i forening

Mike Gudbergsen - læser statskundskab på KU – Udpeget af Danske studerendes fællesråd (DSF)

Bestyrelsesreferater

Her finder du alle bestyrelsesreferater

Læs mere

Årsrapport

Skolens årsrapport 2021

Læs mere

Kursistråd

Bindeleddet mellem kursister og ledelse 

På Frederiksberg VUC & STX har vi ét fælles kursistråd, der fungrer som kursisternes talerør og består af repræsentanter fra alle uddannelser. Kursistrådet vælges på et møde hvert år i september, og det tilstræbes, at forpersonen og næstforpersonen repræsenterer HF/STX og AVU. Forpersonen og næstforpersonen er desuden medlem af skolens bestyrelse. 

Kursistrådet har mulighed for at påvirke alt fra skolens dagligdag og studiemiljø til fremtidige strategier. Kursistrådet er desuden involveret i elevtrivselsmålinger via repræsentation i Arbejdsmiljøudvalget.

På skolen arbejder vi ud fra ideen om, at det altid er kursisten, der skal være i centrum. Kursistrådet er derfor et vigtigt bindeled mellem skolens ledelse og kursisterne.