Søger du et fleksibelt, fagligt og mangfoldigt studiemiljø? Så er Frederiksberg VUC & STX måske noget for dig. Hos os kan du bl.a. læse en 2-årig STX, HF-enkeltfag og 9./10. klasse for voksne. Snak med vores studievejleder og sammensæt den uddannelse, der passer til dig.

Kontakt os nu

Om skolen

Alt om Frederiksberg VUC & STX

Om skolen

Skolens organisering

Bestyrelsen

Få overblik over skolens bestyrelse

Frederiksberg VUC & STX er en selvejende uddannelsesinstitution med en bestyrelse. Du kan læse bestyrelsens vedtægter her.

Vores bestyrelse består af to medarbejderrepræsentanter, to repræsentanter fra kursistrådet og seks eksterne repræsentanter:

Interne medlemmer

Isabella Dahlberg - medarbejderrepræsentant

Siham El Haddad - medarbejderrepræsentant (ikke stemmeret)

Tobias Bech Strøm - Forperson, kursistrådet 

Eksterne medlemmer

Bestyrelsesforperson Anders Mørk Hansen – Administrerende direktør.
Udpeget ved selvsupplering.


Næstforperson Kristian Beyer – Chef for Kommunikation og Forretningssupport, Frederiksberg Forsyning. Udpeget af Dansk industri. 

Jacob Jersild, ressourcedirektør for TEC. Udpeget af danske erhvervsskoler. 

Henrik Vinter Odgaard – Vicedirektør Københavns Professionshøjskole. Udpeget af Rektorkollegiet Danske Universiteter og Rektorkollegiet Danske Professionshøjskoler

Emil Samara. Udpeget af Kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 

Mike Gudbergsen - læser statskundskab på KU – Udpeget af Danske studerendes fællesråd (DSF)

Bestyrelsesreferater

Her finder du alle bestyrelsesreferater

Læs mere

Årsrapport

Skolens årsrapport 2023

Læs mere

Kursistråd

Bindeleddet mellem kursister og ledelse 

På Frederiksberg VUC & STX har vi ét fælles kursistråd, der fungrer som kursisternes talerør og består af repræsentanter fra alle uddannelser. Kursistrådet vælges på et møde hvert år i september, og det tilstræbes, at forpersonen og næstforpersonen repræsenterer HF/STX og AVU. Forpersonen og næstforpersonen er desuden medlem af skolens bestyrelse. 

Kursistrådet har mulighed for at påvirke alt fra skolens dagligdag og studiemiljø til fremtidige strategier. Kursistrådet er desuden involveret i elevtrivselsmålinger via repræsentation i Arbejdsmiljøudvalget.

På skolen arbejder vi ud fra ideen om, at det altid er kursisten, der skal være i centrum. Kursistrådet er derfor et vigtigt bindeled mellem skolens ledelse og kursisterne.