Søger du et fleksibelt, fagligt og mangfoldigt studiemiljø? Så tag en STX på Frederiksberg. Er du klar til at studere, så er en STX på 2 år din hurtigste vej til drømmeuddannelsen. SU gennem hele forløbet. Uddannelser: 2 årig STX, HF enkeltfag, HF fagpakker, AVU, FVU.

Kontakt os nu

Om skolen

Alt om Frederiksberg VUC & STX

Om skolen

Fakta om os

Bliv klogere på skolens nøgletal, kvalitetsudvikling og andre tiltag

Elevtrivselsundersøgelser

Skolen gennemfører den lovmæssige elevtrivselsundersøgelse (ETU) hvert år. Undersøgelsen er en anonymiseret digital evaluering. Spørgerammen indeholder spørgsmål til undervisningen og studievejledningen, it (digitale platforme og anvendelsen af it i undervisningen), det sociale miljø på skolen og i klassen/på holdet, det fysiske og æstetiske miljø, den enkeltes arbejdsbelastning, erhvervsarbejde og kursistens egen vurdering af egen indsats.
Vi får en specifik skolerapport, men også en benchmarkingsrapport, hvor vi kan måle vores resultater i.f.t. andre deltagende sammenlignelige skoler (VUC og gymnasier).

Rapporten analyseres i Arbejdsmiljøudvalget, hvor også kursistrådsrepræsentanter deltager. Der udvælges fokuspunkter til en prioriteret opfølgning. Der følges op i diverse relevante organer på skolen, og opfølgningsplanen offentliggøres på skolens intranet.
Elevtilfredshedsundersøgelsen opfylder også kravet til en undervisningsmiljøvurdering.

Medarbejdertrivselsundersøgelser

Frederiksberg VUC & STX har siden 2015 været en del af MTU målinger, som bygger på Professionel Kapital princippet. Første år blev målingen gennemført på de gymnasiale uddannelser (HF og STX). Siden er det udfoldet til hele skolen. Undersøgelserne er behandlet i AMO og SU samt i de enkelte afdelinger. 

Resultatet af vores seneste Professionel Kapital undersøgelse kan læses her:

Fraværstal

Fraværstal for undervisningsåret 2017/2018

HFe: 24,8%
2-årig STX: 16,6%
GSK: 15,1%

Samlet fravær for skolen er: 22,2%

Opgjort skriftligt fravær for alle kursister på STX og HF-enkeltfag i skoleåret 2017/2018:

Samlet skriftligt fravær er 21%
Skriftligt fravær omfatter kategorierne ”Ikke afleveret”, ”Åbne opgaver” samt ”For sent afleveret men ikke accepteret”

Særlige tiltag

Mentorordning

Skolen har januar 2019 indgået en aftale omkring særlig mentorordning for kursister med behov for ekstra støtte i hverdagen. Samarbejdet er sammen med Foreningen Nydanskere og Kvinfo. Der er ydet støtte til ordningen fra Frederiksbergfonden. Mentorordning formidles gennem studievejledningen og er for såvel HF, STX og AVU kursister.