Kontakt os nu

Om skolen

Alt om Frederiksberg VUC & STX

Menu -

Om skolen

Fakta om os

Bliv klogere på skolens nøgletal, kvalitetsudvikling og andre tiltag

Elevtrivselsundersøgelser

Skolen gennemfører den lovmæssige elevtrivselsundersøgelse (ETU) hvert år. Undersøgelsen er en anonymiseret digital evaluering. Spørgerammen indeholder spørgsmål til undervisningen og studievejledningen, it (digitale platforme og anvendelsen af it i undervisningen), det sociale miljø på skolen og i klassen/på holdet, det fysiske og æstetiske miljø, den enkeltes arbejdsbelastning, erhvervsarbejde og kursistens egen vurdering af egen indsats.
Vi får en specifik skolerapport, men også en benchmarkingsrapport, hvor vi kan måle vores resultater i.f.t. andre deltagende sammenlignelige skoler (VUC og gymnasier).

Rapporten analyseres i Arbejdsmiljøudvalget, hvor også kursistrådsrepræsentanter deltager. Der udvælges fokuspunkter til en prioriteret opfølgning. Der følges op i diverse relevante organer på skolen, og opfølgningsplanen offentliggøres på skolens intranet.
Elevtilfredshedsundersøgelsen opfylder også kravet til en undervisningsmiljøvurdering.

Medarbejdertrivselsundersøgelser

Skolen har siden 2015 været en del af MTU målinger, som bygger på Professionel Kapital princippet. Første år blev målingen gennemført på de gymnasiale uddannelser (HF og STX). Siden er det udfoldet til hele skolen i henholdsvis efteråret 2016 og efteråret 2018. Undersøgelserne er behandlet i AMO og SU samt i de enkelte afdelinger. 

Resultatet af Professionel Kapital undersøgelserne kan læses her:

Fraværstal

Fraværstal for undervisningsåret 2017/2018

HFe: 24,8%
2-årig STX: 16,6%
GSK: 15,1%

Samlet fravær for skolen er: 22,2%

Opgjort skriftligt fravær for alle kursister på STX og HF-enkeltfag i skoleåret 2017/2018:

Samlet skriftligt fravær er 21%
Skriftligt fravær omfatter kategorierne ”Ikke afleveret”, ”Åbne opgaver” samt ”For sent afleveret men ikke accepteret”

Særlige tiltag

Mentorordning

Skolen har januar 2019 indgået en aftale omkring særlig mentorordning for kursister med behov for ekstra støtte i hverdagen. Samarbejdet er sammen med Foreningen Nydanskere og Kvinfo. Der er ydet støtte til ordningen fra Frederiksbergfonden. Mentorordning formidles gennem studievejledningen og er for såvel HF, STX og AVU kursister.

Klik her og få en oversigt over skolens nøgletal