Medarbejdere

Som lærere vil vi motivere og styrke den enkeltes tro på egne evner.
Som vejledere tager vi hensyn og lytter opmærksomt.
Som kolleger er vi engagerede og deler vores viden.
Som samarbejdspartner er vi fleksible og parate til at imødekomme lokale behov.