Ledige stillinger

AVU-lærer til Frederiksberg VUC & STX

På Frederiksberg VUC & STX søger vi en lærer til undervisning i AVU – primært i engelsk, men du skal også have kompetencer i et – og gerne flere af følgende fag: samfundsfag, dansk/ dansk som andetsprog. Der er tale om en fast stilling.

Almen Voksenuddannelse (AVU) er et tilbud til unge og voksne hovedsaligt over 25 år, der har brug for almene kompetencer fra et grundlæggende niveau og op til overgangen til de gymnasiale uddannelser.

Vores kursister har meget forskellige baggrunde og behov. Vi søger en kollega, der har lyst til og mod på at undervise i en mangfoldighed af mennesker, sproglige baggrunde og kulturer og lægger derfor vægt på rummelighed og på lyst til faglig og pædagogisk udvikling i et forpligtende samarbejde med fokus på videndeling med gode kolleger. Vi har mange deltagere med en række forskellige vanskeligheder, så du skal være indstillet på at arbejde med motivation og læringspotentiale.

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse, f.eks. læreruddannelse med relevante fag.

Frederiksberg VUC & STX er en moderne uddannelsesinstitution med seks forskellige uddannelsestilbud:  almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne, højere forberedelseseksamen (hf), studenterkursus og gymnasial supplering (GSK). Du kan læse mere om os på https://frbvuc.dk/

Du er velkommen til at kontakte konstitueret leder Vibeke Gadegaard fra uge 31 på tlf. 24 25 01 59 eller på mail vig@vuf.nu, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen. Vi skal modtage din ansøgning med CV og relevante eksamenspapirer senest tirsdag d. 6. august kl. 12. Vi afholder samtaler løbende og forventer at afslutte ansættelsesprocessen i uge 32. Stillingen ønskes besat fra 12. august eller snarest derefter. Du skal tidligst forvente at få tilbagemelding på din ansøgning og evt. indkaldelse til samtale i uge 31.

Du søger jobbet via denne mail: job@vuf.nu