Bestyrelsen

Referater

Nedenstående kan referater fra bestyrelsesmøder downloades:


Resultatlønskontrakter

Nedenstående kan du se rektors resultatlønskontrakter og afrapportering


Vedtægter

Frederiksberg VUC & STX


Årsrapport

Nedenstående kan du se skolens årsrapport for 2018