Bestyrelsen

Referater

Nedenstående kan referater fra bestyrelsesmøder downloades:

Resultatlønskontrakter

Nedenstående kan du se rektors resultatlønskontrakter og afrapportering

Vedtægter

Frederiksberg VUC & STX