Om Corona

Konstaterede coronatilfælde på Frederiksberg VUC & STX

Frederiksberg VUC & STX har kunne konstatere smittetilfælde hos kursister d. 25. og 26. august, 1. september, 21., 26., 27., 29. 30. oktober samt d. 2., 4. og 5.,16., 17., 24., 25., 26. og 27. november.

De nyeste retningslinjer fra sundhedsmyndighederne betyder, at vi i smittetilfælde tager kontakt til den pågældende kursists lærere og nære kontakter. Nære kontakter er dem, som kursisten har været i kontakt med (under 1 meter) i mere end 15 sammenhængende minutter. Ligeledes bliver de pågældende kursisters hold altid orienteret, men efter nyeste retningslinjer bliver holdene ikke sendt hjem.  

Det er endnu engang vigtigt at kommunikere, at alle, som føler sig sløje, skal blive hjemme. Det er den bedste måde at bryde smittekæderne. Hvis du, som kursist på skolen, har spørgsmål kan du altid spørge din lærer. Du er også velkommen til at kontakte skolen.