Kunsten at formidle kunst

STX

I forbindelse med 1a’s besøg på Statens Museum for Kunst fik kursisterne den svære opgave at lave skitser, modellere figurer og fremlægge deres forskellige fortolkninger af udstillingens billeder for hinanden. Besøget på udstillingen Dansk Guldalder fungerede som optakt til et forløb om perioden Romantikken i dansk- og engelskundervisningen. Kursisternes fremvisning af egen ’kunst’ var både til glæde for klassen og de øvrige museumsgæster, der med stor interesse lyttede med.