Kontakt os nu

IKV

Realkompetecevurdering

IKV

Realkompetecevurdering

På Frederiksberg VUC & STX tilbyder vi en individuel kompetencevurdering (IKV). Vurderingen omfatter samtlige kompetencer, som er opnået inden for og uden for det formelle uddannelsessystem. Vurderingen bruges til at bestemme, om et realkompetencebevis – der sidestilles med et almindeligt eksamensbevis – kan udstedes. 

Hvad er en Realkompetence? 

Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uafhængigt af hvor og hvordan de er opnået.  

Realkompetencer kan fx være opnået: 
I arbejdslivet, i fritiden og gennem uddannelse
Gennem højskoleophold og aftenskolekurser
Gennem deltagelse i foreningslivet
Som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
Gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse

Hvordan kan jeg få en realkompetencevurdering (IKV)?

Du skal søge om realkompetencevurdering på det VUC, der er nærmest på din bopæl. Du kan finde en oversigt over VUC’er på Danmark på Danske HF & VUC's hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om, hvilket VUC, der er tættest på din bopæl, kan du undersøge det ved hjælp af google maps. Bor du tættest på Frederiksberg VUC & STX, kan du søge om IKV ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i kassen nedenfor.

Hvordan foregår en IKV?

En individuel kompetencevurdering skal anbefales af en vejleder. Vurderingen kræver, at du som ansøger indsamler relevant dokumentation for kompetencer, som du har opnået inden for eller uden for det formelle uddannelsessystem. Det kunne f.eks. være gennem arbejde, højskole, ophold i udlandet o.lign.  

Herefter vil en faglærer vurdere, i hvilket omfang der kan udstedes et IKV-bevis på grundlag af dine dokumenterede kompetencer. Vurderingen vil tage udgangspunkt i de faglige mål for faget. Det kan være nødvendigt at teste i specifikke kompetencer.

Du skal regne med omkring 4 ugers behandlingstid fra du udfylder ansøgningen. Vær opmærksom på, at vi ikke behandler IKV’er i ferier. Vi holder sommerferie i ugerne 26-30, vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42. Det er gratis at få lavet en IKV.

Har du spørgsmål til den individuelle kompetencevurdering, kan du kontakte Hanne Hansen på hsh@frbvuc.dk

Ønsker du at klage?

Klage over afgørelser om anerkendelse af kompetence i forbindelse med individuel kompetencevurdering kan for så vidt angår den faglige vurdering, indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagen kan indbringes af den, afgørelsen vedrører, inden 4 uger efter at klager har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Hvis institutionen fastholder afgørelsen, sender institutionen klagen til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse.