I takt med studiemiljøets blomstring er multisalen åbnet

STX

Skolens multisal er nu åbnet, og som navnet hentyder, kan salen bruges til mange forskellige ting. Blandt andet vil salen blive benyttet til lektiecafé og gruppearbejde, men kan også benyttes som et frirum, hvor man kan spise sin frokost og hænge ud med sine medkursister. Ydermere vil salen blive benyttet til større arrangementer som translokation, skolestart og andre væsentlige begivenheder. Multisalen er åben for alle, og er et af flere led i den igangværende udbedring af studiemiljøet på skolen. Sløret vil løbende blive løftet for de øvrige udarbejdede studiemiljøtiltag.