Hvordan får man raketten til at flyve længst muligt?

STX

Udstyret med pipetter, en gnisttænder til et gaskomfur, reagensglas og forskellige kemikalier var 1.y klar til deres raketforsøg. Eksperimentet var en del af et tværfagligt samarbejde mellem fysik, kemi, matematik og dansk, hvor forsøgsdelen udgjorde den naturvidenskabelige tilgang og den efterfølgende formidling af eksperimentet foregik i danskfaget. Den brede inddragelse af fag udfordrer og stiller krav til, at kursisterne arbejder helhedsorienteret i opgaveløsningen.