Kontakt os nu

Studieliv

Alt det praktiske du bør vide

Menu -

Studieliv

Info om eksamensprojekt

Eksamensprojektet er et projekt, hvor du skal udarbejde en synopsis, som omfatter to fag (på det højeste niveau du har haft faget). Din synopsis skal bruges som udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Du vælger selv emne i samråd med dine vejledere. Det er ligeledes dig selv, som laver problemformuleringen.

En synopsis er en slags talepapir og ikke en sammenhængende opgavetekst. Du skal bruge synopsen som en disposition for det du vil sige til din fremlæggelse ved den mundtlige EP-eksamen. Lærer og censor bruger din synopsis til at få overblik over dit projekt og den røde tråd i din besvarelse. Synopsis er ikke en fuldstændig besvarelse af opgaven. Den kan ikke stå alene, og er blot udgangspunkt for dit oplæg og for den dialog du skal have med lærer og censor. Ved eksamen skal du således uddybe og forklare de punkter der er en del af synopsen. Synopsen er et krav for at gå til EP-eksamen, men det er din mundtlige præsentation du bliver bedømt på.

Synopsen fylder typisk 2-3 sider (eksklusiv litteraturliste og eventuelle bilag).

EP-eksamen varer 30 minutter inklusiv votering. Du skal starte eksamen med at fremlægge din synopsis på max 12 minutter.