Supplerende overbygning

Hvis du har en afsluttet HF uden udvidet fagpakke og gerne vil læse videre på en lang videregående uddannelse, så kan du tage en supplerende overbygning.
Den supplerende overbygning er individuel og du kan få hjælp i studievejledningen til at vælge den rigtige fagkombination i forhold til dine uddannelsesønsker.
En supplerende overbygning skal altid mindst bestå af et løft til A-niveau samt et løft til B-niveau. På Frederiksberg VUC & STX tilbyder vi nedenstående kombinationsmuligheder, som alle giver SU i 4 måneder:

Eksempler på supplerende overbygning

Din vej til videregående uddannelse

  • Naturvidenskabelig overbygning: Matematik B-A og fysik 0-B.
  • Humanistisk overbygning: Engelsk B-A og tysk 0-B
  • Samfundsfaglig overbygning: Engelsk B-A eller matematik B-A, samfundsfag C-B og historie B-A.

Book en tid i vores studievejledning

Stil spørgsmål – få svar