Et HF-eksamensbevis

Her kan du læse om, hvad der skal til for at få et HF-eksamensbevis med eller uden udvidet fagpakke. Du kan også læse om, hvad en udvidet fagpakke er, og hvad den kan bruges til.

En HF

– med eller uden udvidet fagpakke

Et HF-eksamensbevis består af nogle obligatoriske fag, nogle valgfag, en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Se opbygningen her:

Obligatoriske fag:

Dansk A

Historie B

Geografi C

Engelsk B

Religion C

Biologi C

Matematik C

Samfundsfag C

Kemi C

Idræt C eller kunstnerisk fag C (billedkunst eller design eller mediefag eller musik)

Valgfag (vælg en af nedenstående muligheder):

Mulighed 1:

Mulighed 2:

Mulighed 3:

Obl. C -> B

Obl. C -> B

Nyt 0 -> B

Obl. C -> B

Nyt 0 -> C

Nyt 0 -> C

Yderligere valgfag (Vælg A eller A+B):

A: HF uden udvidet fagpakke – for dig der vil læse videre på en kort eller mellemlang uddannelse.
Et eller flere nye fag eller fagløft (0 -> C, 0 -> B eller C -> B), så der opnås et samlet timetal til en hel HF på min. 1705 timer.

B: HF med udvidet fagpakke – for dig der vil læse videre på universitets-niveau.
2-3 fagløft (i alt min. 250 timer) – mindst 1 og højest 2 på A-niveau, så der opnås et samlet timetal til en hel HF med udvidet fagpakke på min. 1955 timer.

Opgaver:

Større skriftlig opgave (SSO):
En skriftlig opgave der skrives individuelt inden for ét eller flere fag.
Der skal indgå et fag på mindst B-niveau.

Eksamensprojekt (EP):
En ‘synopsis’ som oplæg til den mundtlige eksamen. Udarbejdes i 2-3 fag individuelt eller i gruppe. Alle fag kan indgå.

En hel HF uden udvidet fagpakke: Minimum 1705 timer
E
n hel HF med udvidet fagpakke: Minimum 1955 timer


Supplerende overbygning

En mulighed for dig, der vil læse videre på universitetet

Ønsker du at læse videre på universitets-niveau (fx Københavns Universitet eller CBS), så skal du have en udvidet fagpakke. Hvis du allerede har en hel HF uden udvidet fagpakke, så har du mulighed for at supplere med en overbygning. Hvis du ikke har en HF, så kan du tage en samlet HF inkl. udvidet fagpakke (se skema ovenfor).

Læs mere om supplerende overbygning

Overblik over timetal til en hel HF

Kom ned i studievejledningen og få regnet på din plan

Book en tid i vores studievejledning

Stil spørgsmål – få svar