Faglige dage i Tivoli

HF STX

STX og HF var i sidste uge på tur til Tivoli for at afprøve konceptet “Faglige dage.” Her er der fokus på de naturvidenskabelige fag, som i dette tilfælde var fysik. Det foregår således at man printer og medbringer forskellige opgaver som løses via målinger, regnestykker, eksperimenter og højt humør.

Opgaverne vores kursister løste omhandlede blandt andet måling af tryk og acceleration i ballongyngerne og den gamle rutchebane. Ydermere blev der tænkt over energiomdannelser i det gyldne tårn og vurderet vinkler på stolene i himmelskibet. Og så var der selvfølgelig også plads til sjov og hygge hvor alle andre forlystelser kunne afprøves.

Den efterfølgende databehandling har givet nogle enkelte overraskelser, en masse flotte grafer og en dybere erkendelse af og forståelse for mange fysiske begreber.