Eksplosioner, farver og gode historier

HF STX

Skolens Kemi-hold lagde vejen forbi Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor Ungdommens Naturvidenskabelige Forening afholdte DTU Science Show. Formålet var at formidle naturvidenskab på en sjov og lærerig måde ved hjælp af skæve forsøg, eksplosioner og historiefortælling. De studerende på DTU fik inspireret vores kursister ved at vise, hvordan naturvidenskab både er forunderligt, fascinerende og relevant.