Ekskursion til byggemesse i Forum

STX

I går blev der afholdt ‘Building Green’ – en byggemesse i Forum, der havde fokus på bæredygtig by, byggeriets rolle i klimaindsatsen, bæredygtige materialer, cirkulær økonomi og mange andre spændende emner. Vores naturgeografi-hold havde stor glæde af at deltage, og høre de mange oplæg på messen. Kursisterne syntes særligt at paneldebatten om byggeri og klimalov, hvor blandt andet Ida Auken talte om vand på plastikflasker, var interessant at følge, og gav stof til eftertanke.