DSA

Dansk som andetsprog på HF (DSA C-A)

Du kan godt læse HF, selvom dit modersmål ikke er dansk. I stedet for det almindelige danskfag kan du blive tilmeldt dansk som andetsprog C-A.

DSA på HF er på samme høje niveau som almindeligt dansk på HF og er lige så adgangsgivende, men undervisningen tager hensyn til de særlige udfordringer, man kan have, hvis man har et andet modersmål end dansk. Fx arbejder man særligt med grammatik og ordforråd, og det forventes ikke, at man kender en masse til dansk historie og kultur hjemmefra.  Selve eksamen – både den mundtlige og den skriftlige – tager samme hensyn.

Der er mange gode grunde til at gå til DSA C-A. 

Først og fremmest bliver du bedre til at udtrykke dig præcist og korrekt på dansk – både mundtligt og skriftligt. Du lærer også at argumentere og at analysere tekster og film – lige fra noveller til reklamer og nyhedsudsendelser. Samtidig får du viden om dansk kultur fra vikingerne til nyeste tid.

Ved at tage DSA C-A færdiggør du også en del af en HF-uddannelse. Hvis du tager andre fag på HF, får du adgang til videregående uddannelser. 

Du kan også kombinere DSA med en erhvervsuddannelse eller bruge faget som del af en EUX-uddannelse (erhvervsgymnasium).

DSA A på HF tager 1 til 1½ år – afhængigt af, om du er klar til at starte direkte på A-niveauet (1 år) eller først skal tage C-niveauet (½ år). Du kan samtidig tage andre HF-fag eller færdiggøre fag på AVU.

Når du går til DSA C-A på Frederiksberg VUC & STX, kan du hver uge få et par timers lektiehjælp i faget. 

Hvis du er interesseret, skal du kontakte studievejledningen på Frederiksberg VUC & STX.