Søger du et fleksibelt, fagligt og mangfoldigt studiemiljø? Så tag en STX på Frederiksberg. Er du klar til at studere, så er en STX på 2 år din hurtigste vej til drømmeuddannelsen. SU gennem hele forløbet. Uddannelser: 2 årig STX, HF enkeltfag, HF fagpakker, AVU, FVU.

Kontakt os nu

DSA

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog

Du kan både læse DSA som en del af HF eller AVU

DSA som en del af HF (Niveau C-A)

Du kan godt læse HF, selvom dit modersmål ikke er dansk. I stedet for det almindelige danskfag kan du blive tilmeldt Dansk som andetsprog C-A.

DSA på HF er på samme høje niveau som almindeligt Dansk på HF og er lige så adgangsgivende, men undervisningen tager hensyn til de særlige udfordringer, man kan have, hvis man har et andet modersmål end dansk. 

På DSA C-A bliver du bedre til at udtrykke dig præcist og korrekt på dansk – både mundtligt og skriftligt. Du lærer også at argumentere og at analysere tekster og film – lige fra noveller til reklamer og nyhedsudsendelser. Samtidig får du viden om dansk kultur fra vikingerne til nyeste tid. Vi forventer ikke, at du har kendskab til dansk kultur og historie inden du starter. 

Ved at tage DSA C-A færdiggør du også en del af en HF-uddannelse. Hvis du tager andre fag på HF, får du adgang til videregående uddannelser. Du kan også kombinere DSA med en erhvervsuddannelse eller bruge faget som del af en EUX-uddannelse (erhvervsgymnasium).

DSA A på HF tager 1 til 1½ år – afhængigt af, om du er klar til at starte direkte på A-niveauet (1 år) eller først skal tage C-niveauet (½ år). Du kan samtidig tage andre HF-fag eller færdiggøre fag på AVU.

DSA som en del af AVU (Niveau G-D)

Når du læser DSA på niveau G-D er det en del af AVU-uddannelsen. 

Hvert niveau i DSA på AVU tager ½ år. Du kan samtidig tage andre fag eller færdiggøre fag på AVU samtidig med at du læser DSA.

Dansk som andetsprog basis

Når du har dansk som andetsprog på basis-niveau, arbejder du på at blive klar til DSA G-niveau ved at arbejde med det danske sprog både mundtligt og skriftligt. Samtidig lærer du om forskellige faglige begreber i dansk, og træner, hvordan man bedst arbejder med faget i skolen. Du afslutter DSA basis ved at lave et projekt om et emne, som du selv vælger. DSA basis kan du gennemføre på ½ år.

Dansk som andetsprog G-niveau

Hvis du ønsker en eksamen, der svarer til folkeskolens 9. klasse i dansk, samtidig med at du bliver
bedre til at tale, skrive og læse det danske sprog, kan du vælge at tage dansk som andetsprog på G-niveau. Her kommer du til at arbejde med fx. læsning og analyse af forskellige tekster, grammatik og sproglige opgaver. Du lærer også at skrive forskellige former for tekster. Du afslutter DSA G-niveau ved at gå til både en mundtlig prøve i tekster du har læst i undervisningen samt en skriftlig og sproglig prøve. Du kan vælge at læse DSA G-niveau på enten ½ år eller 1 år.

Dansk som andetsprog F-E-D-niveau

Hvis du tager både F-, E- og D-niveau i dansk som andetsprog svarer det til en udvidet 10. klasses eksamen. På disse niveauer arbejder du videre med alt det, du har lært på DSA G-niveau, men du arbejder også med en række nye tekster som fx. drama eller kortfilm. Du kommer til at arbejde på at blive endnu bedre til at analysere tekster, at argumentere for synspunkter og at formulere dig godt både mundtligt og skriftligt. DSA F-niveauet kan du gennemføre på ½ år, og du afslutter niveauet ved at lave faglig dokumentaion (en opgave). 

DSA E- og D-niveauerne tager i alt ½ år, og du afslutter også DSA E-niveau ved at lave en faglig dokumentation (en opgave), mens DSA D afsluttes ved at gå til både en mundtlig og en skriftlig prøve.

Uanset om du gerne vil læse DSA som en del af AVU eller HF, skal du tilmelde dig hos en studievejleder. Book tid til vejledning nederst på siden. 

Find os

Falstersvej 3, 2000 Frederiksberg
Skolen er åben mandag-fredag fra kl. 07:30-17:00.