Klar til stx

Tag 3 enkeltfag til januar og bliv klar til din 2-årige STX i august 2021

Tilmelding

2-årig STX

Fast track til universitetet

Tilmelding

2-årig STX

Tast track til universitetet

Tilmelding

Hvorfor tage en STX på to år?

Er du moden, målrettet og klar til at studere, så er en STX på to år din hurtigste vej til drømmeuddannelsen!

Er det noget for dig?

Har du været ude at rejse, arbejdet, været i militæret eller påbegyndt en gymnasial ungdomsuddannelse, som du ikke har fuldført?

Så kan en STX på to år være det rigtige for dig.

Du starter direkte på din studieretning og ender efter to år med at få den samme eksamen og de samme kompetencer, som man får på den 3-årige STX på almindelige gymnasier. Du får et koncentreret og intensivt uddannelsesforløb sammen med andre unge og voksne.

Vores elever på den 2-årige STX er typisk i alderen 18-24 og er motiverede for at yde en god studieindsats.

Du møder lærere, som er fagligt og pædagogisk dygtige, og som er vant til at håndtere den opgave, det er at nå de samme mål på to år, som ellers tager tre år. Uddannelsen er gratis.

5 studieretninger


Bæredygtigheds studieretning: Matematik A og Bioteknologi A
1. år2. år
1. semester2. semester3. semester4. semester
Matematik A
Bioteknologi A
Fysik B (3. studieretningsfag
valgt af skolen) Dansk A
Historie AHistorie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Oldtidskundskab C eller Religion C
Samfundsfag C
Tysk B eller Fransk B (ellers Spansk A) Tysk B eller Fransk B (ellers Spansk A)
Spansk A (hvis ikke Tysk eller Fransk)Spansk A (hvis ikke Tysk eller Fransk) Spansk A (hvis ikke Tysk eller Fransk) Spansk A (hvis ikke Tysk eller Fransk)

Almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb
Valgfag hvis ikke Spansk: løft af C-B fag* eller C-niveau i nyt fag (eø/me)Valgfag hvis ikke Spansk: løft af C-B fag* eller C-niveau i nyt fag (ps/fi)
Dansk-/historie-
opgave (DHO)
Studieretnings-
opgave (SRO)
Studieretnings-
projekt (SRP)
Individuel timepulje 100 tIndividuel timepulje 100 t Individuel timepulje 100 t Individuel timepulje 100 t
*Har du ikke Spansk, skal du i 2. klasse løfte
et fag fra C-B niveau eller vælge to nye C-fag.
Du kan enten vælge at løfte ét C-B
(i denne studieretning kun Samfundsfag)
eller vælge to nye C-niveau fag
(erhvervsøkonomi, mediefag, filosofi eller psykologi). De to nye C-niveaufag
placeres med ét i hvert semester.

Creative Coding studieretning: Samfundsfag A og Matematik A
1. år2. år
1. semester2. semester3. semester4. semester
Samfundsfag A
Matematik A
Dansk ADansk A Dansk A Dansk A
Historie AHistorie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B
Psykologi C (3. SR fag valgt af skolen)
Oldtidskundskab C eller Religion C
Biologi CNaturgeografi C eller Fysik C
Tysk B eller Fransk B Tysk B eller Fransk B
Løft af nat.vid. fag C-B**

Almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb
Dansk-/historie-
opgave (DHO)
Studieretnings-
opgave (SRO)
Studieretnings-
projekt (SRP)
Individuel timepulje 100 t Individuel timepulje 100 t Individuel timepulje 100 t Individuel timepulje 100 t
*Der kan på grund af timetallet ikke vælges Spansk begynder A-niveau i denne studieretning
**Der er ingen yderligere valgfag i denne studieretning bortset fra løft af et naturvidenskabeligt C-niveau til B-niveau

Naturvidenskabelig studieretning: Matematik A og 3-4 naturvidenskabelige fag på A-, B- eller C-niveau
1. år2. år
1. semester2. semester3. semester4. semester
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik A
Fysik BFysik BFysik B
Kemi BKemi BKemi B
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B
Historie AHistorie AHistorie AHistorie A
Biologi CSamfundsfag C
Naturvidenskabeligt
grundforløb (NV)
Oldtidskundskab C
eller religion C
Almen sprog-
forståelse (AP)
Dansk-/historie-
opgave (DHO)
Studieretnings-
opgave (SRO)
Studieretnings-
projekt (SRP)
2. Fremmedsprog:
Fransk forts. B,
tysk forts. B eller
spansk A
2. Fremmedsprog:
Fransk forts. B,
tysk forts. B eller
spansk ASpansk ASpansk A
Mulige valgfag på 2. år: Eksempler på placering af valgfag:
Naturvidenskabeligt fag: Fysik A, kemi A, biologi B.
Øvrige valgfag: Fortsættesprog (Fransk eller Tysk) A,
Engelsk A, religion B, samfundsfag B.
Valgfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, latin,
psykologi, mediefag

Hvis 2. fremmedsprog er spansk, skal du kun vælge
et naturvidenskabeligt valgfag.
Hvis 2. fremmedsprog er fransk eller tysk, skal du
vælge et valgfag på A-niveau.
I nat. vid. studieretning skal du vælge mellem
fysik A, kemi A eller biologi B
Placeringen af samfundsfag C og biologi C kan
ombyttes
Naturvidenskabeligt fag A
Øvrigt valgfag B/A
eller
Naturvidenskabeligt fag A
valgfag Cvalgfag C
eller
Naturvidenskabeligt fag B
Øvrigt valgfag A

Samfundsvidenskabelig studieretning: Samfundsfag A og engelsk A. Du kan evt. vælge
at løfte matematik eller 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) til A-niveau.
1. år2. år
1. semester2. semester3. semester4. semester
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B
2. Fremmedsprog:
Fransk forts. B,
tysk forts. B eller
spansk A
2. Fremmedsprog:
Fransk forts. B,
tysk forts. B eller
spansk ASpansk ASpansk A
Biologi CFysik C
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt
grundforløb (NV)
Oldtidskundskab C
eller religion C
Almen sprog-
forståelse (AP)
Dansk-/historie-
opgave (DHO)
Studieretnings-
opgave (SRO)
Studieretnings-
projekt (SRP)
Mulige valgfag på 2. år: Eksempler på placering af valgfag:
Naturvidenskabeligt fag: Biologi B, Fysik B, Naturgeografi B
Øvrige valgfag: Fortsættersprog (Fransk eller Tysk) A,
religion B, psykologi B.
Valgfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, latin,
psykologi, mediefag

Hvis 2. fremmedsprog er spansk, skal du kun vælge et
naturvidenskabeligt valgfag
Placeringen af samfundsfag C og biologi C kan
ombyttes.
Da studieretningen allerede har fire fag på A-niveau,
er valg af yderligere fag på A-niveau ikke obligatorisk
Naturvidenskabeligt fag B
Øvrigt valgfag A/B
eller
Naturvidenskabeligt fag B
Valgfag CValgfag C

Sproglig studieretning: Engelsk A og spansk A. Fortsættersprog (fransk eller tysk) B
1. år2. år
1. semester2. semester3. semester4. semester
Engelsk AEngelsk AEngelsk A Engelsk A
Spansk ASpansk ASpansk ASpansk A
Fortsættersprog BFortsættersprog B
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie AHistorie A
Matematik CMatematik C
Biologi CSamfundsfag C
Fysik C
Naturvidenskabeligt
grundforløb (NV)
Oldtidskundskab C
eller religion C
Naturgeografi C
eller latin C
Almen sprog-
forståelse (AP)
Dansk-/historie-
opgave (DHO)
Studieretnings-
opgave (SRO)
Studieretnings-
projekt (SRP)
Mulige valgfag på 2. år: Eksempler på placering af valgfag:
A-niveau: Fortsættersprog (Fransk eller Tysk ) A
B-niveau: Biologi B, Fysik B, Naturgeografi B,
Matematik B, religion B, Samfundsfag B
C-niveau: Erhvervsøkonomi, latin, psykologi, mediefag

Af skemamæssige hensyn vil et eller to af valgfagene
være som e-learning.
Placeringen af samfundsfag C og biologi C kan
ombyttes
Da studieretningen allerede har fire fag på A-niveau,
er valg af yderligere fag på A-niveau ikke obligatorisk.
Valgfag A/B
Valgfag B
Valgfag C
eller
Valgfag A/B
Valgfag B
Valgfag C


Måske kan du blive færdig på et år

For dig der allerede har været i gang med en gymnasial uddannelse

Har du allerede gået i gymnasiet, men været nødt til at afbryde dine studier, så kan du færdiggøre en gymnasial eksamen på Frederiksberg VUC & STX uden at skulle starte forfra. I studievejledningen kan vi hjælpe dig med at finde en god løsning der er den rette vej for dig.

Der er flere mulige veje:
– Du kan starte på 1. år, men med merit for allerede afsluttede fag
– Du kan starte på 2. år
– Du kan gøre din studentereksamen færdig som en enkeltfagsstudentereksamen, hvis du er gået ud af 3.g eller 2. kursusklasse på 2-årig stx.

Kom til en samtale med en studievejleder

stil spørgsmål – få svar


Det er en god og hurtig måde at få en STX. Gode lærere og et godt fagligt niveau

Kvindelig kursist, 24 år

Folk der går her, er seriøse omkring det at få en studentereksamen

kvindelig kursist, 18 år

Skolen har mange gode lærere, der
har taget det at undervise voksne mennesker til sig på en god måde. Der er gymnasie stemning, men stadig med en større grad seriøsitet

Mandlig kursist, 23 år

Mange af de andre kursister i klassen, er meget modne og lige så engagerede som en selv. Der er et godt fællesskab i klassen, vi hjælper og støtter hinanden.

Kvindelig kursist, 19 år

Optagelse

Optagelsesker altid efter samtale med en studievejleder. Du kan enten ansøge direkte ved at henvende dig til vores studievejledning eller gennem optagelse.dk via din uddannelsesvejleder. Du vil herefter blive indkaldt til en personlig samtale.

Hvad skal du?

For at kunne starte på den 2-årige STX skal du have afsluttet enten 9. eller 10. klasse – og der skal være gået mindst et år efter du har afsluttet 9. klasse, men du kan godt starte direkte efter 10. klasse. Der er ikke nogen aldersgrænse, men vi har en forventning om, at du har fornuftige karakterer.