2A på besøg hos CEPOS

STX

I denne uge har 2A i forbindelse med samfundsfag været på tur til CEPOS (Center for Politiske Studier). Formålet var at besøge en liberal tænketank som modsvar til et oplæg kursisterne havde hørt fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dagen forinden. I forbindelse med økonomiundervisningen på samfundsfag A-niveau på den 2-årige STX var turen til CEPOS en god måde at give kursisterne indblik i kontraster og holdninger i forbindelse med dansk økonomi.

Sara fra 2A sagde efterfølgende således:

“Det gav virkelig god mening med oplægget fra CEPOS, da vi dagen inden havde haft et oplæg fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De to tænketanke repræsenterer jo to forskellige synspunkter og holdninger til dansk økonomi og Coronakrisen, og det var derfor meget spændende at se det fra flere forskellige vinkler”